אלבומי קלסר הם אלבומי תמונות דמויי קלסר
שניתן להוסיף להם דפים עם חירור כמו בקלסר.
בדפים תוכלו לשבץ תמונות כרצונכם, תוכלו
להכניס דפים נוספים או להוציא דפים קיימים
לפי רצונכם.
הרעיון באלבומים אלה הוא נוחות השימוש.
ניתן להפריד את הדפים מתוך הקלסר, לשבץ בהם
את התמונות ולבסוף להחזיר את הדפים לאלבום.

אלבומי קלסר של חברת שי מוצרי איכות מגיעים
עם כריכות מגוונות ויפות.
האלבומים קלים לנשיאה ולשיבוץ תמונות בתוכם.