מסגרות אביב אינסטגרם הן מסגרות קלות לנשיאה המיועדות
לתליה על קירות הבית או המשרד.
מגיעות בגוונים רבים ובגדלים רבים בהתאמה לצרכים שלכם.

מסגרות אביב אינסטגרם יבליטו בצורה יפה צילומים, תמונות של ציירים
או אפילו תעודות.
קל מאד לשבץ בהן תמונות או להחליף אותן באחרות.