מסגרות פרספקס הן מסגרות קלות לנשיאה, לשיבוץ תמונות והחלפתן.
מסגרות בעלות רגלית להעמדה על גבי שולחן או שידה.
מסגרות פרספקס יבליטו בצורה יפה תמונות צבעוניות ותמונות בשחור לבן.